19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról

  • Beküldve: 2012. jún. 20. 00:00

Megjelent az új rendelet a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról. E szerint az ingatlantulajdonos köteles a felhasználói berendezésének felülvizsgálatát 5 évente elvégeztetni. (A csatlakozó vezetéket 10 évente.) A rendelet hatálybalépése előtt üzembe helyezett berendezések első felülvizsgálatát lépcsőzetesen kell elvégeztetni.

A rendelet részletesen szabályozza a felülvizsgálat tartalmi, személyi és formai feltételeit. A rendelet kiegészíti a 30/2009. NFGM rendeletet is, miszerint a felülvizsgálatot végezhetik a MMK nyilvántartásában szereplő tervezők és szakértők is (G vagy GO jelűek) - tanfolyam nélkül.

A rendelet teljes terjedelmében olvasható.